چت ایران ترکیه همکاری اقتصادی برگزاری

چت: ایران ترکیه همکاری اقتصادی برگزاری رسانه ای رسانه ها همکاری کشور عزیزمان ایران و ترکیه

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی روحانی با مردم ، براق سخن بگويد

مخالفان دولت روحانی فضای سیاسی کشور را به شکلی طراحی کرده اند که دولت حسن روحانی مقصر مهم پرسشها اقتصادی مردم جلوه کند. به نظر می رسد دولت پنهان که از حربه ها

روحانی با مردم ، براق سخن بگويد

روحانی با مردم ، براق سخن بگويد

عبارات مهم : ایران

مخالفان دولت روحانی فضای سیاسی کشور را به شکلی طراحی کرده اند که دولت حسن روحانی مقصر مهم پرسشها اقتصادی مردم جلوه کند. به نظر می رسد دولت پنهان که از حربه ها و کارشکنی های سیاسی علیه دولت عاجز شده است به صورت پنهان دست روی ضعف جامعه که همان پرسشها اقتصادی است گذاشته و تلاش می کند به بهانه پرسشها اقتصادی کلیت عملکرد دولت حسن روحانی را تحت الشعاع پرسشها اقتصادی مردم قرار بدهد. استراتژی که با نشانه دوران پساروحانی تدوین شده است تا احتمالا در دوران پساروحانی به یکی از بااهمیت ترین ابزارهای تبلیغاتی رقیب قرار بگیرد.

این در حالی است که تجربه تاریخی در کشور عزیزمان ایران نشان داده که مردم معمولا کارنامه اقتصادی هر دولتی را میزان تصمیم گیری راجع به آن دولت قلمداد کرده و هر دولتی که عملکرد بهتری در زمینه اقتصادی از خود نشان داده باشد زیاد مورد اقبال مردم قرار خواهد گرفت. به همین علت و جهت تحلیل و بررسی فضای شکل گرفته علیه دولت حسن روحانی، «آرمان» با آیت ا… محسن غرویان استاد حوزه علمیه گفت وگو کرده که در ادامه متن آن را از نظر می گذرانید.

روحانی با مردم ، براق سخن بگويد

چرا عملکرد دولت آقای روحانی بیش از آنکه تحت تأثیر پرسشها سیاسی، اجتماعی و فرهنگی قرار بگیرد تحت تأثیر پرسشها اقتصادی قرار گرفته است؟ گرفتار شدن دولت آقای روحانی در تنگناهای اقتصادی داخلی و خارجی چه پیامدهایی جهت آینده دولت خواهد داشت؟

دولت آقای روحانی در زمینه های متفاوت و به خصوص در زمینه اقتصادی برنامه ریزی های مورد نیاز را انجام داده هست. اگر ما به اوضاع اقتصادی دولت های نهم و دهم نگاه کنیم متوجه می شویم که دولت آقای روحانی به اقتصاد کشور ثبات و آرامش داده و از تصمیمات لحظه ای و سلیقه ای خودداری کرده هست. با این وجود موانع زیادی پیش روی دولت ایشان قرار داشته که اجازه نداده دولت سیاست های خود را به خوبی اجرا کند. این موانع نیز داخلی و خارجی بوده هست. به نظر می رسد در داخل کشور بعضی تلاش می کنند در مسیر دولت سنگ اندازی کنند و شرایطی را به وجود بیاورند که دولت مجبور باشد از مواضع خود عقب نشینی کند. از سوی دیگر در شرایط کنونی دولت آقای روحانی در عرصه بین المللی با چالش های جدیدی مواجه شده است که از قبل یا آینده نگری نمی شد یا کمتر آینده نگری می شد. در شرایط کنونی دونالد ترامپ با خروج از برجام به دنبال سخت تر کردن شرایط بین المللی جهت کشور عزیزمان ایران است و در این زمینه تلاش های گسترده ای را شروع کرده است.

مخالفان دولت روحانی فضای سیاسی کشور را به شکلی طراحی کرده اند که دولت حسن روحانی مقصر مهم پرسشها اقتصادی مردم جلوه کند. به نظر می رسد دولت پنهان که از حربه ها

این در حالی است که آمریکا با نظام جمهوری اسلامی مسئله دارد و به همین علت تلاش می کند دولت آقای روحانی را که رویکرد سازنده ای با کشورهای دنیا در پیش گرفته است تحت فشار بین المللی قرار بدهد. به همین علت هم بوده که بعد از خروج آمریکا از برجام بعضی از شرکت های خارجی از کشور عزیزمان ایران خارج شدند یا ارتباط خود را با کشور عزیزمان ایران قطع کرده اند. در نتیجه دولت آقای روحانی تلاش مورد نیاز را جهت تحقق وعده های خود و برطرف کردن پرسشها مردم انجام می دهد ولی موانع موجود باعث شده است که در این زمینه توفیق کافی به دست نیاید. در دنیای امروز اقتصاد کشورهای متفاوت به یکدیگر وابسته است و بسیاری از کشورهای دنیا مراودات اقتصادی تنگاتنگ و فشرده ای با یکدیگر دارند. به همین علت نیز ما راهی به جز تعامل و مراوده با دنیا نداریم و تنها در این شرایط است که می توانیم پرسشها داخلی و خارجی خود را کم کردن بدهیم.

آیا اوضاع کنونی جامعه تنها به علت رویکرد دولت به وجود آمده یا اینکه ساختارهای دیگر تصمیم گیر قدرت نیز در اوضاع امروز نقش داشته اند؟ آیا از سوی ساختارهای قدرت همکاری مورد نیاز با دولت آقای روحانی صورت گرفته است؟

برخی از کانون های قدرت با دولت همکاری نمی کنند و در مسیر دولت سنگ اندازی می کنند. این اوضاع در پنج سال گذشته یعنی از زمانی که آقای روحانی به ریاست جمهوری رسیدند تا امروز وجود داشته هست. به همین علت نیز آقای روحانی باید به صورت براق شرایط را جهت مردم بازگو کند تا مردم از دلایل به وجود آمدن پرسشها کنونی مطلع شوند. بعضی از بزرگان نیز این توصیه را به آقای روحانی گوشزد کرده اند که باید موانع پیش روی دولت را جهت مردم تشریح کند. با این وجود هنوز آقای روحانی چنین کاری را انجام نداده هست. امروز اوضاع معیشتی مردم در شرایط خوبی قرار ندارد و خانواده های ایرانی در زمینه های اقتصادی با پرسشها جدی مواجه هستند. به همین علت نیز در شرایط کنونی دولت آقای روحانی نیاز به براق سازی دارد و باید با صراحت و بی پرده با مردم سخن بگوید. به نظر می رسد هرچه آقای روحانی از این کار امتناع کند و به صورت صریح با مردم سخن نگوید شرایط جهت ادامه کار دولت در آینده سخت تر خواهد شد.

آقای روحانی وعده های زیادی به مردم دادند که بااهمیت ترین آنها آزادی سیاسی در بین احزاب و گروه های سیاسی و اصلاح اوضاع معیشتی مردم بود. به همین علت نیز دولت باید انقلابی تر و با تحرک تا بتواند به صورت جدی تری به وعده هایی که به مردم داده است عمل کند.

روحانی با مردم ، براق سخن بگويد

چرا دولت پنهان در کشور عزیزمان ایران با ظهور دولت های تحول خواه رویکرد جدی تری به خود می گیرد؟ بااهمیت ترین شاخصه های دولت پنهان در کشور عزیزمان ایران چیست؟

در کشور ما دولت تنها بخشی از قدرت را دراختیار دارد. این در حالی است که در کشور عزیزمان ایران کانون های قدرت متعددی وجود دارد که هر کدام نیز اهداف خود را دنبال می کنند. دولت های پنهان در کشور عزیزمان ایران در زمینه های سیاسی و اقتصادی شکل جدی تری نسبت به بقیه دارند و به همین علت در مناسبات قدرت نقش مهمی ایفا می کنند. بااهمیت ترین شاخصه های دولت پنهان نیز غیر براق بودن و پاسخگو نبودن هست. یک نوع تفکر در کشور ما وجود دارد که به دموکراسی، رأی مردم، پارلمان و نهادهای مدنی اعتقاد ندارد. به نظر می رسد بعضی هنوز هم که کشورهای متفاوت دنیا با دموکراسی به اهداف خود رسیده اند اعتقادی به آن ندارند و به همین علت نیز در مسیر مخالف دموکراسی حرکت می کنند. از نظر این عده رأی مردم پشیزی ارزش ندارد و مردم فاقد صلاحیت جهت تصمیم گیری هستند. این عده از گذشته تاکنون با رویکردهای دموکراتیک مخالف بودند و این رویکرد را تا به امروز نیز ادامه داده اند. این افراد خود را معیار حق و باطل می دانند و معتقدند آن چیزی که آنها انجام می دهد صحیح است و بقیه رویکردها اشتباه هست. از نظر فکری نیز این افراد به بعضی از گفتمان های سنتی و ارتجاعی اعتقاد دارند و هنوز آنها را جهت حل پرسشها فعلی جامعه تأثیرگذار قلمداد می کنند.

مخالفان دولت روحانی فضای سیاسی کشور را به شکلی طراحی کرده اند که دولت حسن روحانی مقصر مهم پرسشها اقتصادی مردم جلوه کند. به نظر می رسد دولت پنهان که از حربه ها

این عده از ابتدا نیز با ریاست جمهوری و توجه به آرای مردم مسئله داشتند و تکیه به آرای مردم را جهت مدیریت کشور قبول نداشتند. به همین علت نیز این دولت های پنهان همواره با دولت های تحول خواه و رفرمیستی مسئله داشته اند و در مسیر دولت های تحول خواه سنگ اندازی می کنند. در این تفکر دولت های تحول خواه که به دنبال عوض کردن اوضاع موجود هستند جهت جامعه مضر آشنا می شوند و به همین علت نباید به آسانی به فعالیت خود ادامه بدهند.

آیا مقصر جلوه دادن دولت آقای روحانی در پدید آمدن اوضاع موجود اقتصادی مردم در جهت زمینه سازی دولت پنهان در دوران پسا روحانی است؟ آیا دولت پنهان به این نتیجه رسیده که تنها با نا کارآمدن جلوه دادن دولت حسن روحانی در زمینه اقتصادی می تواند به اهداف خود دست پیدا کند؟

دولت پنهان به دنبال بازگشت به قدرت و روی کار آمدن تفکری است که قبل از دولت آقای روحانی مدیریت کشور را در اختیار داشت. به همین علت نیز تلاش می کنند با شعارهای عوام فریبانه و با استفاده ابزاری از اعتقاد دینی توده های مردم را با خود همراه کنند. نشانه این گروه نیز این است که دوباره دوستان خود را روی کار بیاورند و تفکر گذشته را زنده کنند. امروز با رویکردی در کشور مواجه هستیم که جهت بازگشت به قدرت دست به عوام فریبی می زند و تلاش می کند از این طریق زمینه را جهت بازگشت به قدرت جهت خود فراهم کند. به همین علت نیز مردم نباید به عوام فریبی ها توجه کنند و بلکه با تشخیص سره از ناسره اجازه ندهند تفکرات واپس گرایانه و پوپولیستی دوباره در کشور به قدرت برسد. دولت اعتدالی آقای روحانی تا حدود زیادی موفق شد تفکرات اشتباه گذشته را در مدیریت کشور از بین ببرد و به جای تصمیمات غیرکارشناسی و سلیقه ای رویکرد عقلایی و منطقی را در مدیریت کشور جایگزین کرد. به همین علت نیز در طول دوران مدیریت آقای روحانی کشور با آرامش و ثبات قابل قبولی در عرصه داخلی مواجه بود.

روحانی با مردم ، براق سخن بگويد

چرا مخالفان داخلی دولت تلاش می کنند دستاوردهای بین المللی دولت آقای روحانی را در بین افکار عمومی علیه منافع ملی تفسیر کنند؟

به نظر من در شرایط کنونی ما چاره ای جز اتخاذ رویکرد منطقی و عقلایی در مراودات خود با کشورهای منطقه و دنیا نداریم و باید با سیاست ورزی منطقی و عقلایی با دنیا سخن بگوییم. ما نباید از مذاکره براساس منطق هراس داشته باشیم و باید با رویکرد مثبت و سازنده تلاش کنیم پرسشها بین المللی خود را کم کردن بدهیم و حسن نیت خود را به کشورهای دنیا و به خصوص کشورهای متخاصم نشان بدهیم. کسی که منطق ندارد از گفت وگو هراس دارد و در برابر کسی که دارای قدرت منطق و استدلال است به آسانی مذاکره می کند و تلاش می کند با دیپلماسی و سعه صدر کارهای خود را جلو ببرد و به اهداف تعیین شده است برسد.

دولت آقای روحانی نیز دارای منطق ارزشی، اخلاقی و قانونی هست. توصیه دیگر اینکه ما باید به این توصیه آگاهی داشته باشیم که همه کشورهای دنیا با ما مخالف نیستند، بلکه چند کشور محدود هستند که رویکرد تخاصمی نسبت به جمهوری اسلامی در پیش گرفته اند. به عنوان مثال کشورهای اروپایی بعد از خروج از برجام رویکرد متفاوتی در پیش گرفته اند و زیاد با رویکرد ترامپ همراهی نمی کنند. این کشورها به این توصیه آگاهی دارند که قدرت دیپلماسی و منطق از قدرت جنگ زیاد است و با دیپلماسی و منطق می توان پرسشها بزرگ را نیز حل کرد. به همین علت نیز در کنار کشور عزیزمان ایران در برجام باقی ماندند و اجازه ندادند توافق برجام از بین برود.

اگر ما منطق نیرومند جهت کارها خود داشته باشیم و با عقلانیت در زمینه های متفاوت حرکت کنیم چه بسا کشورهای متخاصم نیز دست از دشمنی با ما بردارند و منطق ما را بپذیرند. بدون شک همه آمریکا ترامپ نیست و ترامپ نیز همه آمریکا نیست. به همین علت نیز ما می توانیم با دیپلماسی صحیح افکار عمومی دنیا را نسبت به حسن نیت و تعامل سازنده با دنیا اقناع کنیم. بدون شک اگر چنین اتفاقی رخ بدهد بسیاری از پرسشها ما در عرصه بین المللی از بین می رود و در نتیجه پرسشها داخلی نیز کمتر خواهد شد.

واژه های کلیدی: ایران | ایرانی | اقتصادی | حسن روحانی | دولت روحانی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog