چت ایران ترکیه همکاری اقتصادی برگزاری

چت: ایران ترکیه همکاری اقتصادی برگزاری رسانه ای رسانه ها همکاری کشور عزیزمان ایران و ترکیه

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی کشف حجاب در جامعه منشا هنجارشکنی دارد و باید با آن قاطعانه برخورد شود / اسماعیلی

رئیس کل دادگستری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران در دیدار از مجتمع قضایی ارشاد گفت: حرکات مذبوحانه‌ای که اخیرا با حمایت دشمن های اسلام در قالب کشف حجاب در جامعه

کشف حجاب در جامعه منشا هنجارشکنی دارد و باید با آن قاطعانه برخورد شود / اسماعیلی

اسماعیلی: کشف حجاب در جامعه منشا هنجارشکنی دارد و باید با آن قاطعانه برخورد شود

عبارات مهم : برخورد

رئیس کل دادگستری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران در دیدار از مجتمع قضایی ارشاد گفت: حرکات مذبوحانه ای که اخیرا با حمایت دشمن های اسلام در قالب کشف حجاب در جامعه شکل گرفته است منشا هنجارشکنی دارد و باید با آن قاطعانه برخورد شود.

به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی مدیر کل دادگستری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران از قسمت های متفاوت مجتمع قضایی ارشاد دیدار کرد و از نزدیک با همکاران قضایی و اداری به گفت وگو پرداخت.

کشف حجاب در جامعه منشا هنجارشکنی دارد و باید با آن قاطعانه برخورد شود / اسماعیلی

در ابتدای این بازدید، معدنی پور سرپرست مجتمع قضایی ارشاد آمار عملکرد و بعضی از پرسشها موجود را ارائه نمود و سپس مدیر کل دادگستری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران ضمن تقدیر از زحمات کلیه همکاران در این مجموعه قضایی طی سخنانی اظهار کرد: انجام کار قضایی در این مجتمع از حساسیت خاصی برخوردار است و بر اساس مبانی دینی ضرورت دارد با حفظ حرمت اشخاص امور محوله به آخر برسد.

وی افزود: در این راستا تذکر دو توصیه مورد نیاز هست؛ یکی اینکه بعضی از افراد مرتکب بزهی می شوند که با عنایت به شخصیت متهم و سایر شرایط مندرج در قانون می شود در حق او ارفاق کرده و نسبت به مجازات مقرره تخفیف قائل شد، ولی چنانچه فردی جرمی مرتکب شده است و موجبات جری شدن دیگران و زمینه گسترش و شیوع بزه در جامعه را فراهم نماید می طلبد با این شخص در چارچوب مقررات و با قاطعیت تمام برخورد شود.

رئیس کل دادگستری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران در دیدار از مجتمع قضایی ارشاد گفت: حرکات مذبوحانه‌ای که اخیرا با حمایت دشمن های اسلام در قالب کشف حجاب در جامعه

اسماعیلی افزود: توصیه دیگر اینکه گاهی از اوقات این امر به صورت یک چالش بزرگ اجتماعی ظهور و بروز می نماید مانند حرکات مذبوحانه ای که اخیرا با حمایت دشمن های اسلام در قالب کشف حجاب در جامعه شکل گرفته است و منشا هنجارشکنی دارد و می بایست با آن قاطعانه برخورد شود آیا که به فرموده رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) تسامح و سهل انگاری در مقوله های فرهنگی موجب بروز شبیخون فرهنگی می شود.

اسماعیلی در آخر سخنان خود در جهت برطرف پرسشها مطروحه در حد مقدورات قول مساعد داد و سپس از قسمت های متفاوت مجتمع قضایی ارشاد دیدار نمود و از نزدیک با همکاران قضایی و اداری به گفت و گو پرداخت.

واژه های کلیدی: برخورد | اسماعیلی | دادگستری | رئیس کل دادگستری | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog