چت ایران ترکیه همکاری اقتصادی برگزاری

چت: ایران ترکیه همکاری اقتصادی برگزاری رسانه ای رسانه ها همکاری کشور عزیزمان ایران و ترکیه

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی سیاست‌های ناپخته سعودی‌ها آثار زیان‌باری جهت منطقه به دنبال دارد / قاسمی

به گزارش ایسنا، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور در تصویر العمل به سخنان وزیر خارجه عربستان گفت: فرافکنی ها و سیاست های ناپخته و تفرقه افکنانه سعودی ها آثار مخرب

سیاست‌های ناپخته سعودی‌ها آثار زیان‌باری جهت منطقه به دنبال دارد / قاسمی

قاسمی: سیاست های ناپخته سعودی ها آثار زیان باری جهت منطقه به دنبال دارد

عبارات مهم : تصویر

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان به سخنان وزیر خارجه عربستان تصویر العمل نشان داد.

به گزارش ایسنا، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور در تصویر العمل به سخنان وزیر خارجه عربستان گفت: فرافکنی ها و سیاست های ناپخته و تفرقه افکنانه سعودی ها آثار مخرب و زیان باری جهت کل منطقه به دنبال دارد.

واژه های کلیدی: تصویر | سیاست | عربستان | وزارت خارجه | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog